15 z 15

Konstantinovy Lázně a okolí.

Autor: Archiv Jana Haralíka