Úvěrový podvod

Tachov - Dne 09.11.2005 uzavřel 21-letý muž z Černošína v prodejně selektrickými spotřebiči v Tachově úvěrovou smlouvu, kdy uvedl nepravdivý údaj o svém zaměstnání a měsíčním příjmu. Při podpisu smlouvy se zavázal splácet úvěr v měsíčních splátkách a to vždy do 20 dne v kalendářním měsíci, když do dnešního dne neuhradil žádnou splátku. Poškozenému obchodníkovi tak způsobil škodu vyšší jak 12000,-Kč. Vdané věci byly zahájeny úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu – podvod.

Neplnění vyživovací povinnosti

Tachov – Dne 13. 2. 2008 byly zahájeny úkony trestního řízení pro trestný čin – zanedbání povinné výživy. Ztohoto trestného činu je podezřelý 32-letý muž zHalže, který od srpna roku 2006 do současné doby neplní svou zákonnou vyživovací povinnost na svoji dceru, ačkoliv mu tato povinnost byla uložena rozsudkem okresního soudu. Do současné doby podezřelý dluží na výživném částku přesahující 13000,-Kč.