Jen co sednete na nádraží v Kryrech 50.1688064N, 13.4228631E na kola a rozhlédnete se, uvidíte ji. Půvabná kamenná rozhledna láká k návštěvě a výhled z ní stojí za to. Jen tu otevírají až v poledne. Vyhlídkou do dalekého okolí se ale můžete pokochat i z prostoru u paty rozhledny. Pozor ale při sjezdu na nezpevněný štěrk.

Po silnici pokračujeme do Černčic, kde odbočíme k nádraží a pěknou cestou zámeckým parkem pokračujeme k zámku Petrohrad 50.1264397N, 13.4427661E. Nyní je v něm léčebna, tak se do areálu vstoupit nedá, ale i cesta kolem zámku k Selskému dubu stojí za to. Na obejmutí statného Selského dubu nás muselo být šest. Kochali jsme se přitom výhledem na kvetoucí libosad.

Náš první kamenný kříž najdeme na louce o necelý kilometr dále. Více než metr vysoký kámen má vytesány zpředu tři kříže, vzadu pak jeden. Musíte ale při cestě z kopce dávat pozor, abyste ho nepřejeli.

V Blatně se napojíme na trasu 2152, po které dojedeme do Tisu u Blatna, kde odbočíme na trasu 2261, která nás dovede ke známým viklanům. My z ní tentokrát odbočíme přímo k Viklanu. Tady budou asi někteří kola tlačit. Na pár posledních metrů k Viklanu 50.0583544N, 13.3378958E raději kola úplně odložte. Pokračujeme dále po cestě k silnici II/206 do Žihle. Zde je jediná možnost najíst se přímo na trase, pokud nechcete zajíždět z Mariánské Týnice do Kralovic. Přímo v Žihli najdete před domem čp. 68 vpravo u hlavní silnice kruhovou kamennou stélu, tak ji nepřejeďte! Další kamenný kříž nás čeká před Potvorovem v místě, kde se k silnici zprava napojuje cyklotrasa Baroko 1 a 2261. V Potvorově 50.0159964N, 13.3993506E rozhodně zastavte u kostela sv. Mikuláše a aspoň si ho obejděte. Je to jeden z mála pozdně románských kostelů v Čechách, který se nám zachoval v původní podobě bez pozdějších přestaveb.

Tři křížky najdete přímo na návsi v Sedlci. Původně prý stávali při polní cestě do Mariánské Týnice na památku nešťastné lásky. Když byla cesta v sedmdesátých letech rozorána, křížky zmizely. Jeden z křížků byl později nalezen a po odborném ošetření uložen v Mariánské Týnici 49.9853864N, 13.4523611E. Podle jeho vzoru nechala obec vytvořit repliky, které nyní můžete vidět na návsi. Několik kamenných křížů z okolí najdete právě v Mariánské Týnici. Právě u ní změníme cyklotrasu na 2260, ze které asi po kilometru sjedeme na 2264. Přes Sechutický dvůr, který kdysi patřil Mariánské Týnici a Sechutickou hájovnu dojedeme lesem až do Žebnice. Než se vydáme do Plas, doporučuji si ještě kousek zajet po silnici, která vede k I/27 do Plas. Kousek za Žebnicí totiž najdete u křížku vedle cesty krásnou kruhovou stélu, tedy kámen kruhového tvaru s vytesaným křížem.

Ze Žebnice se přes Peklo vydáme do Plas. Pokud máte do odjezdu vlaku ještě čas, můžete se zastavit na jídlo v hospodě u cesty, nebo si prohlédnout některou z plaských památek. Kromě konventu si lze prohlédnout také sýpku s hodinovým strojem nebo Metternichovskou hrobku. Nádraží je až na druhé straně Plas v kopci, tak na to myslete, ať vám vlak neujede.

Kamenné kříže

Jsou to památky na středověký právní řád, kdy bylo soudně stíháno pouze zabití šlechtice. Způsobil-li někdo smrt prostému člověku, byla s ním a poškozenou rodinou sepsána tzv. smírčí smlouva. Ta měla zabránit krevní mstě. Pachatel musel odškodnit pozůstalé, vykonat nějaké další kajícné skutky a postavit kříž na znamení pokání. Na něm tak mnohdy najdeme letopočet a symbol smrtícího nástroje, ale častěji jsou kameny bez jakékoli ozdoby. Smírčí smlouva obsahovala výši odškodného a zaručovala, že po splnění všech podmínek a postavení kříže dojde ke smíření s pozůstalými a snětí klatby. Právě proto se zřejmě zachovalo tak málo smluv v písemné podobě. Severní Plzeňsko a Tachovsko patří k místům s největším počtem nalezených kamenných křížů.

Délka trasy: 56 km
Obtížnost: těžká
Časová náročnost: 4 – 5 hodin
Průběh trasy: Kryry – Zámek Petrohard – Tis u Blatna – Žihle - Potvorov – Mariánská Týnice – Žebnice - Plasy

close info Zdroj: Deník / redakce zoom_in

close info Zdroj: Deník / redakce zoom_in