Nachází se na jihozápadní straně vrcholu Vlčí hory a uvidíte odsud Přimdu, zalesněné vrchy Slavkovského lesa a také Bezdružicko s Krasíkovem a Ovčím vrchem.

Prameny z konce 19. století hovoří o tom, že místo kdysi skutečně navštívil J. W. Goethe, nicméně černošínská kronika toto popírá a zmiňuje, že Goethe se o místo zajímal a jeho komorník mu odsud přinesl nějaké horniny a nerosty. Berme to tedy tak, že pojmenování je spíše holdem vzdaným geniálnímu básníku a nadšenému přírodovědci.