Michalovy Hory jsou spjaty s těžbou stříbrných rud, ale také mědi, niklu, olova či kobaltu, počátky zdejší těžby lze datovat do období před husitskými válkami.

O rozkvět důlního podnikání se v této oblasti zasloužili Šlikové, kteří se roku 1517 stali majiteli panství Planá. V období třicetileté války zde fungovaly desítky důlních provozů. Hornické aktivity v oblasti utichly až po 2. světové válce. Na trase naučné stezky vás čeká pět informačních tabulí. Cesta vás zavede také na vyhlídku.