I když je zde výhled kvůli vzrostlé vegetaci už hodně omezený, stojí lokalita za návštěvu, nachází se zde velký kříž s Ježíšem, turisté tu najdou příjemné posezení. Vyhlídka je součástí šestikilometrové naučné stezky Kladruby. Na té je dohromady jedenáct zastavení, která návštěvníkům přiblíží historii zdejšího kláštera, zámeckého parku či těžbu stříbra. Stezka začíná u kláštera.