Ve Starém Sedlišti se nachází kostel sv. Prokopa a Oldřicha, který prameny zmiňují už ve 14. st. a který byl v 18. st. byl přestavěn v barokním stylu. Ti, kteří se zajímají o soužití Čechů a Němců v této oblasti, jistě zaujme zdejší hřbitov, kde se vypínají tři chráněné lípy a jdou zde jakýmsi mementem časů minulých.

Nedaleko za obcí se nachází další vzrostlá lípa a u ní stojí zachovalá výklenková kaple.

Asi ve třetině cesty dojdete do Nového Sedliště, kde se nachází zámek a židovský hřbitov. Dále půjdete přes obec Labuť a Újezd nad Přimdou, až dorazíte do samotné Přimdy. Zde se nachází zřícenina nejstaršího kamenného hradu na našem území.