Postaven byl pravděpodobně již ve středověku, opuštěn však byl až po roce 1945, kdy odsud byli odsunuti poslední zdejší němečtí obyvatelé. Od té doby na první pohled velké stavení s několika přilehlými budovami chátrá. V dnešní době z něj zůstaly obvodové zdi, uvnitř jsou stále znát zbytky schodiště a jednotlivých místností. Byla to kuchyň či jiná místnost? Zbytky kachlů, které jsou naskládány pod okenním otvorem, trochu napovídají. Místy jsou znát stavební úpravy, podle povětrnostními vlivy téměř nepoškozených cihel lze usoudit, že před odsunem se zde domácí snažili budovu udržovat. Na starých futrech jsou stále zbytky pantů, v jedné z místností jsou pozůstatky omítky s malbou, u oken zrezivělé hřebíky a před mlýnem je dokonce obrovská hromada starého oblečení. Zde lze jen těžko odhadnout, kdo a kdy je sem pohodil. Do ruin lze s velkou opatrností vstoupit, ale je třeba být skutečně obezřetným. Vede sem odbočka ze Skokovské stezky. Nachází se kousek za Tachovskem, vede přes malou vesničku Dobrá Voda, kde se na ni lze napojit. Mlýn stojí po proudu na Telecím potoce. Odbočka k němu nepříliš znatelná a jen lehce vyšlapaná cestička ze silnice v prudké pravotočivé zatáčce dává znát, kudy se vydat. Ač značení není dvakrát povedené, mlýn přesto nelze minout. Odsud se však musí turista na původní stezku vrátit zpět pokud nechce přebrodit potok a napojit se na Naučnou stezku Vidžín - Telecí potok.

Miroslav Nový ze Stříbra.
Miroslav Nový ze Stříbra oslavil sté narozeniny