Jednou z takových vycházek může být výlet podél řeky Mže ve Stříbře. Začít můžeme například u Červené lávky. K té dojdeme pohodlně parkem po červené a žluté turistické značce ze stříbrského náměstí. Za lávkou na turistickém rozcestníku se dáme doleva po červené, která je zároveň úsekem mezinárodní Svatojakubské cesty, takže je značena rovněž symbolem mušle.

V jiných časech bychom mohli výlet zpestřit prohlídkou hornického skanzenu. Ten musí být ovšem zavřený, ale i tak lze zahlédnout celou řadu zajímavých venkovních exponátů. Od skanzenu pokračuje cesta po červené podél Mže směrem na Vranov. Cestou míjíme betonové bunkry, pozůstatek prvorepublikového vojenského opevnění. Vesměs jsou udržované, s maskovacím nátěrem. Další informace získá výletník na infotabulích, které na trase míjí.

Hukot vody značí jez. Jez se jmenuje U Pičmana a váže se k němu jedna zajímavost - začíná pod ním vzdutí Hracholuské přehrady. Cesta začíná stoupat od Mže k trati, opět jsou vidět betonové řopíky, také vstup do uzavřené štoly Michael. Přicházíme do chatařské osady a na rozcestí se dáme vlevo z kopce dolů, po značené cyklistické trase. Dojdeme opět ke Mži a ke druhé lávce, kterou přejdeme a najdeme další turistický rozcestník. Ten nám řekne, že po modré to máme zpět na náměstí do Stříbra dva a půl kilometru.

Stezka stoupá k malebnému skalisku spadajícímu do tekoucích vod řeky, po překonání romantické skály pokračuje modrá proti proudu Mže. Po chvíli vystupuje nad údolí a po okraji lesního porostu se klikatí směrem ke sportovnímu areálu Baníku Stříbro. Kolem hřiště s umělým trávníkem zavede modrá opět do městského parku a ke třetí lávce, nedávno zhotovené Svatováclavské lávce, ze které můžeme pozorovat dva metry vysoký Stříbrský vodopád. A odtud už jen kousek na stříbrské náměstí.

Policie v Plzni kontroluje dodržování vládních opatření.
Roušky na zastávkách i nástupištích lidé nosí, výjimky přesto existují