Během posledních let, kdy u nás plavecký kroužek provozujeme, jsme dokázali dětem vrátit chuť sportovat. V současné době učíme plavat celkem 49 dětí, které docházejí do plaveckého bazénu každé pondělí a učí se plavecké styly: prsa, kraul a znak. Součástí výuky jsou také názorné ukázky záchrany tonoucího a procvičování pravidel koupání na volné vodě. V souvislosti s velkým zájmem o náš plavecký kroužek uvažujeme o zřízení plaveckého klubu, aby děti měly možnost účastnit se oficiálních plaveckých závodů a zúročit tak plavecké dovednosti, které u nás získají.

Lucie Šperková, ředitelka Přimdských sportovišť, p. o.