Tento závod je u žáků velmi oblíbený a každým rokem je předzvěstí blížících se prázdnin. Také tento rok nám přálo počasí, a tak celý závod probíhal v pohodové atmosféře. Běhalo se celkem v 15 kategoriích – od nejmladších Minišpuntů (1-2 roky), Špuntů (3-4 roky) až po nejstarší žáky 8. a 9. tříd. V kategorii Minišpuntů se letos na start postavilo 5 závodníků. Oproti minulému roku byla naopak velmi hojná účast v kategorii Špuntů. Na samotném startu jsme závodníky rozdělili na 2 běhy, dívky a chlapce zvlášť, aby nedošlo k nepříjemným pádům a strkanicím. Celkem se závodu zúčastnilo 143 závodníků.

Početné obecenstvo složené z rodičů, známých a spolužáků je hnalo k nevídaným výkonům. Obrovským potleskem byl odměněn každý, dokonce i ti, kteří doběhli úplně poslední. Ve všech kategoriích byli 3 nejlepší odměněni poháry, medailemi, diplomy a drobnými věcnými cenami. Účastnický list a malou sladkost si ale odnesli všichni zúčastnění sportovci.

Jako doprovodný program vystoupily mažoretky pod vedením Mojsuk Pacnerové ve dvou představeních. Děvčata předvedla opravdu krásné vystoupení a sklidila u obecenstva veliký potlesk.

Dále bylo možné si vyzkoušet lukostřelbu pod kontrolou Pirožinské a Dana Pirožinského. Stejně jako v předchozích letech probíhalo současně i malování na obličej.

Vítězové jednotlivých kategorií:

Minišpunti: A. Guldán

Špunti: S. Rottová, D. Špaček

Předškoláci: A. Mikulandová, K. Vasilev

1. ročník: P. Vergunová, A. Vorlovský

2.-3. ročník: L. Rottová, V. Pavlík

4.-5. ročník: L. Kecerová, V. Marchuk

6.-7. ročník: A. Tomešová, T. Timura

8.-9. ročník: A. Honalová, F. Gaži

Děkujeme všem zúčastněným sportovcům za odvahu i předvedené výkony a všem rodičům a přátelům za skvělé povzbuzování. Velký dík patří také městu Tachov za sponzorský dar a organizátorům, bez kterých by se tento tradiční předprázdninový závod nemohl uskutečnit.

Za ZŠ Hornická Tachov Marie Maštalířská