V pátek 19. dubna dopoledne se členové Bratrstva sv. Barbory vydali na cestu do Rudolfova poblíž Českých Budějovic na valnou hromadu Sdružení hornických a hutnických spolků ČR. Ze 36 hornických spolků se nás sešlo bohužel jen 22. Hlavním bodem programu bylo projednání cen Český permon 2024. V jednotlivých kategoriích byli vyhlášeni tito vítězové:

Hornický folklór – Ing. Jaroslav Jiskra

Záchrana technických památek – Spolek pro zachování hutě v Šindelové - Huť v Šindelové

Počin roku – Důl Jan Šverma v Žacléři

Celoživotní dílo - Ing. František Fraus, Ing. Josef Gavlas, Václav Jirásek

Mimořádná cena – Přemysl Kuklík

Tyto ceny budou vítězům předány při 28. setkání hornických měst a obcí ČR v Jílovém u Prahy v září. Byli přijati další dva členové do SHHS ČR, a to Sokolovský hornický spolek a Spolek českých zlatokopů. Bylo rozhodnuto, že příští 29. hornické setkání se v roce 2025 uskuteční v severočeské Bílině. Kulaté 30. setkání se uskuteční v roce 2026 v Příbrami a bude zároveň setkáním evropským. Skončeno a podtrženo, příští valná hromada se uskuteční na podzim v Bílině

V podvečer jsme pak dorazili z Rudolfova a hned nás čekala další společná akce. Z Rudolfova s námi do Stříbra přijeli kamarádi ze Slovenska, z Ostravy a z Polska. Po očistě těla z cest jsme se sešli k večernímu posezení. Ráno jsme museli do našeho muzea, kde jsme měli v plánu připravit prostory pro odpolední sešlost. Aby našim kamarádům u nás nebyla dlouhá chvíle, pozvali jsme je na výlet do kaolinového dolu v Nevřeni u Kaznějova. Dobrá volba. Všichni byli spokojeni včetně paní průvodkyně, která z nás byla celá nervózní, protože věděla, že se dostaví hornická parta. Všichni přítomní volbu návštěvy kvitovali. A nastal podvečer a s tím spojená naše hornická akce k příležitosti životního jubilea našeho člena a kamaráda J.Milta. Na začátku jsme využili této příležitosti k ocenění našeho člena V. Kaňky za udržování hornických vztahů a montánního hornictví v naší zemi. Poté si vzal slovo předseda Bratrstva, který připomněl uplynulých 220 let od založení Horního soudu v našem horním městě (1804). Následovalo předávání darů jubilantovi od Bratrstva a poté od všech přítomných. Myslím si, že akce dopadla velmi zdárně, tak zase příště. Ranní probuzení bylo asi pro všechny šokem, z nebe padal a padal sníh. Už za týden jsou v plánu další akce a to, celostátní „Skok přes kůži“ v Chomutově a druhý den brigáda.

Zdař Bůh

Karel Neuberger