Cestou se zastavili u Böttgerova památníku na Pavlově Studenci a stručně se seznámili s historií bývalé třetí nejlidnatější obce tachovského okresu. Vzhledem k tomu, že se obec rozkládala v blízkosti státní hranice, jedinými jejími pozůstatky jsou již zmíněný Böttgerův památník a hřbitov.

Po příjezdu do Bärnau se přimdské skupině věnovala tamní muzejní pedagožka, paní Petra Musilová. Provedla třeťačky po Historickém parku a poutavou formou jim vyprávěla o středověku a jednotlivých stavbách, které v parku navštívili. Na závěr prohlídky si pak děti měly možnost vyzkoušet, jak se rozdělával oheň pomocí pazourku a křesadla, a poté si upekly chléb na klacku. Chutnal výtečně.

Deváťáci navštívili park již poněkolikáté, tentokrát si proto zvolili čistě zážitkovou pedagogiku. I oni se potrápili s rozděláváním ohně pomocí pazourku a křesadla. Přestože byli zruční a vykřesali jisker spoustu, oheň se jim rozdělat nepodařilo. Náladu jim to však nezkazilo a vlastnoručně upečený chléb chutnal i jim.

Další aktivitou, kterou si mohli vyzkoušet, byla lukostřelba a hod oštěpem. Obojí trochu komplikoval poměrně silný vítr, nicméně mnohým se terč zasáhnout podařilo.

Příjemně strávené dopoledne v Bärnau bylo opravdu relaxem, žáci i jejich doprovod si je si je užili.

Za příspěvek mockrát děkujeme jedné z pedagožek Janě Anděl Valečkové.