Hnacím motorem celé této akce jsou rozzářené oči klientů Domova seniorů Sv. Jana Pavla II. ve Stříbře, kterým předáváme finanční výtěžek z charitativního plesu již tradičně – letos po páté. Hlavní položkou je dražba – obrázky, šperky, netradiční lavička – ruční umělecká práce. Již bylo celkem předáno bezmála 200 000 Kč.

Přestože se pořádal již 5. ročník, je každý náročnější, než předchozí. Vymyslet nové téma, kostýmy, dát dohromady šaty na módní přehlídku, secvičit modelky a hlavně zapojit do akce děti. Jsou kořením našeho života a je dobře je zapojit do dobročinných akcí. Co se v mládí naučí…

Veliký dík patří: Klubu žen pod vedením Martiny Kubínové. Všem modelkám a neviditelnému komparzu za drahocenný čas a nasazení. Všem sponzorům za příspěvky do tomboly.

Další veliký dík patří obci Kostelec za půjčení sálu, panu starostovi Františkovi Trhlíkovi za podporu, spolupráci a vzorné vedení dražeb. A za profesionální vedení celého večera patří dík Radce Klemmeyerové. Hold jsme vzdali paní Slepičkové, která jako nejstarší občanka Kostelce nechyběla na žádném pořádaném plese.

Již teď se rodí v hlavách žen náměty a plány na příští ročník.

Zlatuše Ježková