Poutní mši sloužil páter Jaroslav Šašek z Plané a Juliana Hamariová, farářka Českobratrské církve evangelistické.

"Na místě také četla z knihy Květen 1945 v Československu Kateřina Kováčová. Pak jsme všichni sledovali okolní krajinu, kde je dominantou kostel sv. Václava ve Vysokém Sedlišti. Letos se to, bohužel, muselo obejít bez občerstvení, každý si donesl své," uvedla Miroslava Válová za sdružení Pomozme si sami.

Martina Sihelská