Po zahájení a nezbytných administrativních úkonech jako je volba zapisovatele, ověřovatele, návrhové, mandátové a volební komise došlo na schválení programu a přítomní se tak mohli věnovat jednotlivým bodům.

V úvodní zprávě jednatelky př. Kantové zaznělo, že v roce 2022 bylo evidováno na Tachovsku 117 chovatelů, což je sice úbytek jen o jednoho člena, ale mladých chovatelů nepřibývá. Nejpočetnější je ZO Tachov 1, kde je ve stavu 25 dospělých. Následuje Stříbro 24 dospělých a 1 mladý chovatel. V Kladrubech 21 dospělých a 1 mladý, následují Bezdružice 14+3, Tachov 3 12+0, Černošín 8+0 a v Konstantinových Lázních evidují 7 dospělých a 1 mladého chovatele. U mladých chovatelů se nám tento stav dlouhodobě nedaří zlepšit, ale blýská se na lepší časy. Snad se tomuto koníčku za pomoci rodičů, ale spíš prarodičů bude věnovat naše mládež delší dobu. Mohli bychom opět uspořádat v případě zájmu setkání mladých chovatelů, které mělo v minulých letech velmi dobré ohlasy.

Všichni dobře víme, že činnost nejen chovatelských spolků v poslední době stagnovala. Po kovidu, který znamenal utlumení společenských akcí, a my chovatelé se těšili na výstavy a setkání, přišla další nepříjemná věc - navýšení cen krmení, pohonných hmot, materiálu a dalších položek. To vše se postupně projevilo i v chovech. Dalším, bohužel nepříjemným stavem je i to, že někteří chovatelé třeba ze zdravotních důvodů chovy omezili, nebo zemřeli.

Co se týče počtu objednaných kroužků pro naše chovy v uplynulém roce, i zde došlo k poklesu. U holubích kroužků se stav oproti roku 2021 snížil o 290 kusů, objednali jsme (mimo doobjednávek) celkem 815 kusů. Nejvíce se kroužkovalo u ZO Tachov 1 – 360 ks, druhá příčka patří Stříbru – 260 kusů a třetí místo patří Kladrubským – 65 kusů. U drůbežích kroužků došlo také ke snížení – z 1631 kusů v roce 2021 jsme pro rok 2022 objednali jen 1498 kusů – o 133 kusů méně. Zde na třetí příčce byli opět chovatelé ze ZO Kladruby 75 kroužků, ZO Stříbro 520 ks a Tachov 1 objednal 730 kusů.

Pak již následovala zpráva o činnosti odborů králíků, holubů a drůbeže, kterou přednesl př. Kotrba. Ten ve svém příspěvku zhodnotil výstavní činnost i kvalitu hodnocených zvířat na výstavách. Na Tachovsku se uskutečnilo 5 výstav. V srpnu pouťová výstava v Kladrubech, kde vystavovalo 31 chovatelů, dále propagační výstava v srpnu v rámci městských slavností v Tachově, v září ve Stříbře vystavovalo 48 chovatelů, v říjnu v Bezdružicích místní výstava a na poslední podzimní výstavě v listopadu v Tachově předvedlo své chovy 29 vystavovatelů. Konečně se nám podařilo obsadit i krajskou výstavu v Nezvěsticích. Zde jsme v odbornosti králíci obsadili 2. místo a př. Mandáková získala čestnou cenu. V odbornosti holubi jsme obsadili 5. místo a v drůbeži čtvrté. Celkově jsme se umístili na čtvrtém místě za Plzní, Sokolovem a chovateli z Rokycanska. Máme ale mezi sebou i špičkové chovatele, př. Rada dosáhl se svým odchovem králíků německých obrovitých strakáčů vynikajícího úspěchu ocenění kolekce na výstavě v Přerově.

V dalším příspěvku přednesl př. Ladislav Halák informaci o registraci králíků za rok 2022. Zde došlo k mírnému nárůstu. Oblast Tachov registrovala v roce 2022 celkem 270 kusů králíků. Mimo kluby a S chovy jsme registrovali 27 kusů velkých plemen, 204 kusů středních plemen, 13 kusů malých plemen, 7 zakrslých a 19 krátkosrstých. Nejpočetněji zastoupené chovy byly u plemen kalifornský černý (25), vídeňský modrý a durynský po 20 kusech a český strakáč černý a aljaška po 18 kusech.  Ze základních organizací se tak nejlépe ušákům daří v Kladrubech, zde registrovali 101 ks králíků, v tachovské organizaci to bylo 108 kusů a v Bezdružicích 28 kusů. Přítel Halák, který v červnu oslaví 90 let, tak ukončil více jak 48 let práce okresního registrátora a „štafetu“ předal Ing. Janouškovi. Jako poděkování za práci pro chovatelství se mu dostalo nejen potlesku od přítomných, ale také převzal dárkový balíček. Další překvapení pro oslavence plánují chovatelé na červen.

Pak již následovala zpráva pokladní přednesená př. Váňovou, schválení účetní závěrky a zpráva revizní komise předložená př. Houdkem.

Po dobrém občerstvení, které zajistil personál restaurace U koruny (děkujeme) následoval další bod jednání, volba výboru. Přítomní chovatelé se usnesli, že výbor bude pracovat pro další období ve stejném složení. Tzn. předseda př. Hybšt, jednatel př. Kantová, pokladní př. Váňová a revizní komisi bude zastřešovat její předseda př. Houdek.

Poté byl již otevřen plán činnosti na rok 2023 a rozpočet. V srpnu se uskuteční propagační výstava v Tachově a pouťová výstava v Kladrubech, v září 30. jubilejní výstava ve Stříbře, v říjnu místní výstava v Bezdružicích, v listopadu podzimní výstava v Tachově. Kromě místních výstav mimo oblast Tachov nás také čeká účast na krajské výstavě, celostátní výstavě v Přerově nebo CV DZ v Lysé. K těmto akcím byl také nastaven rozpočet.

V diskusi se kromě již probíraných témat schválil navržený delegát na valnou hromadu v Praze, delegát na konferenci holubů a drůbeže a chovatelé podpořili návrh na kandidaturu př. Šedivého do Ústřední odborné komise odbornosti drůbeže ČSCH v Praze.

Následovalo vyhodnocení nejlepších chovatelů oblasti za rok 2022 a odměněni byli tentokrát všichni mladí – získali pro své odchovy krmení.

Králíci:

1. Miroslav Rada - ZO KLADRUBY - německý obrovitý strakáč

2. Věra Mandáková - ZO KLADRUBY - aljaška

3. Miroslav Salaba - ZO TACHOV 1 - vídeňský modrý, novozélandský bílý

Holubi:

1. Václav Salaba - ZO TACHOV 1 - king bílý

2. Miroslav Salaba - ZO TACHOV 1 - český stavák, hesenský voláč

3. Antonín Stehlík - ZO STŘÍBRO - pomořanský voláč bílý   

Drůbež:

1. Jakub Šedivý - ZO STŘÍBRO - krůty, husy, kočinky, bojovnice, vlašky

2. Miroslav Salaba - ZO TACHOV 1 - zdrobnělá wyandotka bílá kolumbijská

3. Benešovi - ZO KLADRUBY - husy české, kachna pižmová

Okrasné ptactvo:

1. Ladislav Jarabica - ZO STŘÍBRO

ZASLOUŽILÝ chovatel:

1. Ladislav Halák - ZO KONSTANTINOVY LÁZNĚ

Mladí chovatelé:

1. Lucie Kopecká - ZO KLADRUBY - chovatelka králíků

2. Markéta Dvorská - ZO KONSTANTINOVY LÁZNĚ - králíci

3. Jaroslava Sodomková - ZO BEZDRUŽICE - králíci

4. Petr Šindelář - ZO BEZDRUŽICE - holubi+drůbež               

5. Kateřina Kotrbová - TACHOV 1 - drůbež

Po přednesení zpráv komisí a schválení usnesení chovatelé ukončili oficiální část jednání a při dobré kávě ještě probírali poznatky z chovu.

Domů tentokrát nikdo nepospíchal – a to je dobře.

Za zaslání příspěvku děkujeme Zdeňce Kantové