Členové v roce 2023 absolvovali přes 40 hornických akcí v zahraničí a doma, neskutečné. Po necelých dvou létech fungování jsme vydali další dvě hornické publikace, starali se o hornickou stezku a přijali jsme mezi sebe 4 nové členy. Všichni členové jsou uniformovaní, máme svůj hornický prapor, svůj znak a další komponenty. Členové obdrželi za svoji činnost několik hornických vyznamenání a obdrželi jsme Zlatou plaketu předsedy Českého báňského úřadu za mimořádné zásluhy o české montánní hornictví. Spolek vede člověk, který má k hornictví opravdu velmi blízko svým vzděláním i svojí profesí. Můžeme konstatovat, že spolek je konsolidovaný a akceschopný.

Starosta města členům spolku poděkoval za vzornou reprezentaci našeho města. Na závěr si obě strany předaly drobné pozornosti.

Příští naší akcí je ještě nyní v lednu III. Valná hromada Bratrstva sv. Barbory.