V sobotním odpoledni pořádal Hornický spolek jako již tradičně hornické odpoledne hlavně pro své bývalé kamarády z Uranových dolů Západní Čechy. Ve velmi horkém odpoledni se sešlo nemalé množství horníků na asfaltovém plácku před štolou. K poslechu již tradičně hrála hornická kapela Nýřaňanka. Zúčastnily se hornické spolky z Tlučné, Zbůchu a Stříbra. Rověnž zástupci hornických spolků ze sousedního Německa, z Neuenburgu, Naily a Lichtenbergu. Bratrstvo sv. Barbory předalo členu místního hornického spolku V. Šedivcovi svoji medaili sv. Barbory za přátelství mezi hornickými spolky.

Další akcí bude setkání na dole Řimbaba v Bohutíně u Příbrami.