“Na letošním setkání představíme hned několik velmi zajímavých témat, která jsou regionální, ale zároveň mají přesah celorepublikový až evropský. Věřím, že každý účastník si z předložených různorodých námětů najde to své,” říká Jindřich Horáček, ředitel Správy CHKO Slavkovský les. “Setkání otevřou přednášky z našeho regionálního pracoviště od Davida Blažka, který poví o obnově vodních ploch v přírodní rezervaci U sedmi rybníků, dále od Soni Müllerové o boji s invazními rostlinami v CHKO Slavkovský les a Barbora Plašilová představí vybrané nejzajímavější výsledky rozsáhlého projektu monitoringu a mapování v letech 2017–2023 ve Slavkovském lese. Program prvního bloku uzavírá příspěvek od Vojtěcha Koláře z Entomologického ústavu Akademie věd ČR, jež uvede na příkladu vodních bezobratlých nešvary rybničního hospodaření ve Slavkovském lese,” zve Přemysl Tájek, hlavní organizátor setkání.

Druhou část po přestávce zahájí přednáška Přemysla Tájka o podpoře vzácných hořepníků a na ně navázaných modrásků hořcových na Kounických loukách. O motýlech pokračuje i další příspěvek, tentokrát od Václava Johna z AOPK ČR shrnující dlouholetý monitoring a ochranu hnědáska chrastavcového v západních Čechách, patřící k nejohroženějším druhům denních motýlů v Evropě. “Myslím, že největším lákadlem jsou přednášky ve druhém bloku. Přemysl Bobek z Botanického ústavu Akademie věd ČR vysvětlí možnosti řízeného vypalování mokřadů, jeho historii a výhledy využívání ohně k údržbě krajiny, což je jistě poutavá látka nejen pro ochranu přírody. Veřejností asi nejvíce sledované téma otevře Pavel Jaška z našeho regionálního pracoviště, který prozradí aktuální informace o vlcích ve Slavkovském lese,” přibližuje program Přemysl Tájek.

Na závěr tři z pěti autorů představí novou knihu „Zvláště chráněná území Karlovarského kraje“, vydanou na začátku letošního roku Karlovarským krajem. Autorský kolektiv tvoří přírodovědci, kteří dlouhodobě působí v ochraně přírody našeho kraje. Zároveň v posledním příspěvku ukáží několik nejzapomenutějších rezervacích v kraji. Knihu je samozřejmě možné na místě také získat. Vstup na akci je zdarma.

Na setkání s vámi se těší organizátoři akce – pracovníci Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, regionální pracoviště Správa CHKO Slavkovský les.

 

PROGRAM

 

1. BLOK 16:00–17:10

 

16:00–16:10

David Blažek (AOPK ČR, RP Správa CHKO SL)

Přírodní rezervace U sedmi rybníků – zhodnocení proběhlé revitalizace a vývoj populací ryb a obojživelníků v posledních sezonách

 

16:15–16:25

Soňa Müllerová (AOPK ČR, RP Správa CHKO SL)

Boj s invazními rostlinami v CHKO Slavkovský les – vybraná opatření realizovaná v praxi  

 

16:30–16:45

Barbora Plašilová (AOPK ČR, RP Správa CHKO SL)

Shrnutí výsledků projektu Monitoring a mapování vybraných druhů rostlin a živočichů 2017–2023 ve Slavkovském lese

 

16:50–17:05

Vojtěch Kolář (Entomologický ústav AV ČR)

Výsledky mapování vodních bezobratlých ve Slavkovském lese, nešvary rybničního hospodaření a jejich vliv na diverzitu vodních brouků

 

2. BLOK 17:15–18:40

 

17:15–17:30

Přemysl Tájek (AOPK ČR, RP Správa CHKO SL)

Podpora hořepníků a následný transfer modrásků hořcových v PP Kounické louky

 

17:35–17:50

Václav John (AOPK ČR, Praha)

Dvě dekády monitoringu a ochrany hnědáska chrastavcového v západních Čechách

 

17:55–18:10

Přemysl Bobek (Botanický ústav AV ČR)

Řízené vypalování mokřadů: historie a perspektiva využívání ohně k údržbě krajiny

 

18:15–18:25

Pavel Jaška (AOPK ČR, RP Správa CHKO SL)

Co víme o vlcích ve Slavkovském lese?

 

18:30–18:40

Vladimír Melichar, Petr Krása, Přemysl Tájek

O nejzapomenutějších rezervacích v kraji

Představení nové knihy „Zvláště chráněná území Karlovarského kraje“

Zaslala Jana Rolková ze Správy CHKO Slavkovský les. Děkujeme