Již pravidelně se děti z mateřinky účastní lyžařského kurzu v Mariánských Lázních i několika hodin výuky v jízdě na bruslích na tachovském zimním stadionu. Celoročně plní úkoly projektu Obce sokolské, Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky. Několik let pravidelně navštěvují sportovní halu v Tachově a seznamují se s různými sportovními pomůckami a nářadími, od míčů, gymbalů přes overbaly, švihadla, lavičky, trampolíny, švédské bedny, atd. Formou pohádek poznávají prvky jógy. Také pravidelné polodenní vycházky, např. v tomto období za zvířátky ke krmelci, posilují svou fyzickou zdatnost i hrubou motoriku. Co je čeká v nejbližších dnech? Malá zimní olympiáda. Škoda jen, že se discipliny musí přizpůsobit přírodním podmínkám bez sněhu. Ale i tak se děti těší. Odměnou pak všem dětem bude diplom a sladká odměna. Alena Malá