Dne 23.3.2024 jsme si po 60.letech manželství řekli “ano” na Obecním úřadě v Zadním Chodově. Touto cestou bychom chtěli všem, kteří se podíleli na organizaci naší diamantové svatby, moc poděkovat. Především našim dětem - Marii, Václavovi, Františkovi, jejich rodinám a Obecnímu úřadu v čele s paní starostkou Kateřinou Cibulkovou.

Děkujeme, máme na co vzpomínat. Diamantoví novomanželé Marie a Václav Brůžkovi