Zahradu vytvořil tým japonským architektů a umělců, kteří v Japonsku patří k nejlepším. Vybudovali památník, který mimo jiné symbolizuje mír po obou stranách hranice, mír mezi kontinenty a návrat k hodnotám. Energie, která byla do kamenů vtisknuta, vyjadřuje úctu a náležitost k rodině, k bližnímu svému. Místo, které bylo zvoleno pro vznik zahrady, koresponduje s harmonií domova, kde rodina Coudenhove-Kalergi prožívala společné chvíle a toto místo doplňuje celkový ráz poselství zahrady. Na místě se snoubí atmosféra soudržnosti, pevného rodinného pouta, hlubokých myšlenkových pochodů i volněného rozjímání a meditace. Jednotlivé kameny byly vybírány pečlivě s ohledem na šetrnost k přírodě, s odkazem na genia loci a samozřejmě podle toho, jakou energii a uměleckou výpovědní hodnotu vyzařovaly. Kameny představují členy rodiny Coudenhove-Kalergi, ale jednotlivá pojmenování záměrně nemají. Je na každém z návštěvníků, aby se zastavil a posadil se svými myšlenkami. Každý kámen žije svým vlastním životem toho, kdo se na něj dívá. Každý kámen může představovat kohokoliv z rodiny. Záleží jen na Vás, koho si najdete a jaký kámen si oblíbíte. Kamenná lucerna symbolizuje věčné světlo.

Text: Jana Podskalská.