Hned první den v podvečer jsme navštívili vinařství, kde se nás ujala obchodní ředitelka společnosti a provedla nás celým provozem výroby vína a poté jsme skončili ve sklípku Vinařství sv. Barbory na ochutnávce vín, kde na nás čekala majitelka paní Gajdošíková. Ke vzorkům vána byla podávaná zajímavá a chutná pomazánka, grilované kuře a pečeně. Měli jsme rovněž možnost se potkat s představiteli Hornického spolku jihomoravských lignitových dolů při dole Tomáš. Večer se krásně vydařil. Jako v loňském roce jsme si objednali několik druhů vína s naší etiketou Bratrstva sv. Barbory s jejich pýchou a to rýnským ryzlinkem.

V sobotním dopoledni jsme nejdříve navštívili stálou expozici o historii hornictví a sklářství v Dubňanech a na Hodonínsku. Já osobně mohl zavzpomínat na svá mladá léta strávená na hornickém učilišti právě zde v Dubňanech. Poté jsme se posunuli o pár kilometrů dál, do Hodonína. Jsme se měli domluvenou návštěvu Muzea naftového dobývání a geologie. Dostalo se nám plně vyčerpávajících informací o historii těžby nafty na území Hodonínska V slovenských Kbel. Do muzea jsme věnovali z našich zásob krabici minerálů do jejich sbírek. Po výborném obědě v doporučené restauraci jsme vyrazili do Lednic a Valtic.

Zde jsme za krásného sobotního počasí si prohlédli zámek, vinotéku a samozřejmě valtické podzemí. Podvečer jsme zakončili opět již v Ratíškovicích v doporučené restauraci na asijském menu. Troufám si říci, že jsme opět navázali zajímavé kontakty, sešli se s příjemnými lidmi u velmi dobrého vinného moku. Na závěr musíme poděkovat firmě Lithium za poskytnutí transportéru VW pro naši přepravu. Již nyní jsme zváni na vinobraní a další akce. Místní hornický spolek, který združuje cca 200 členů by se rád v budoucnu ujal pořadatelství setkání hornických měst a obcí ČR. Určitě budeme rádi. Tak příště na shledanou. Na rozdíl od jiných jsme si tento víkend krásně užili.

Zaslal Karel Neuberger z Bratrstva sv. Barbory. Děkujeme