Děti jednotlivých tříd byly rozděleny do skupinek, vedoucí každé skupiny byl jeden z deváťáků. Skupinka vždy společně plnila úkoly na stanovištích. Nejnáročnější byla stezka odvahy ve sklepě. (V těchto upravených prostorách se u nás vyučuje výtvarná výchova.) V přízemí školy děti skládaly puzzle, řešily hádanky, poradily si s překážkovou dráhou, poznávaly ukryté předměty, luštily křížovky a kreslily postavy ze strašidelného filmu. Splněné úkoly se zapisovaly do kartiček. Ty pak odevzdal vedoucí v tělocvičně, kde děti dostaly za svou statečnost malou odměnu. Také si zde všichni zatancovali, někteří si nechali namalovat zajímavý obrázek na svůj obličej.

Všichni si tento den skvěle užili. Těšíme se na příští rok!

Klára Kastlová, ZŠ Mánesova Stříbro