Mimo nás přijeli ještě zástupci Tlučné, Sokolova a slovenského Pezinku. Úvod již tradičně patřil nástupu uniformovaných příbramských horníků a zazněla hornická hymna „Hornický stav budiž velebený“. Následoval proslov perkmistra E. Kuchaře.

Poté již probíhalo vše podle programu. V jeden moment opět nastoupili příbramští horníci a zacvičili nám spartakiádu pro starší „dědky“ na písničku M. Davida – Poupata. Vystoupení mělo velký úspěch.

Před půlnocí zástupce našeho spolku K. Neuberger předal zástupcům příbramského Cechu horníků a hutníků na památku v krásném A3 provedení čestné občanství horního města Březové Hory z roku 1932. Jak řekl K. Neuberger, takovéto objevené věci (již historie) by se měly vracet na místo určení, tj. do Příbrami či jinam.

Program dále pokračoval do ranních hodin. Musím závěrem říci, že kolegům se daří sál plně obsadit, což je v dnešní době více než chvályhodné. Kamarádi se po delší době potkali a zase se rozjeli druhý den do svých domovů. Pokud se nemýlím, další společnou akcí, bude až v červnu slovenské 13. setkání, tentokráte až v Prešově.

Zdař Bůh

Karel Neuberger