Dorazili jsme na místo jako jedni z prvních. Přivítal nás sám perkmistr E. Kuchař s manželkou. Postupně se dostavili zástupci místních hornických spolků, kluci z Plané, ze Stráže pod Ralskem, z Ostravy, nový spolek z Hor Matky Boží nad Sušicí, ze slovenského Pezinku.

Samozřejmě zahájení bylo hornickou hymnou „Hornický stav budiž velebený…“ Svůj počáteční proslov měl perkmistr. Byli do cechu přijati 3 noví členi. Cech vyznamenal svým vyznamenáním G. Poncara z Plané, svého člena R. Tomšovského a Denisu Šrajnovou ze spolku Prokop. Poté se ujal slova Pavel David a provedl nás třicetiletou historií Cechu. Mimo jiné se zmínil o konání Skoku přes kůži v Příbrami. Musím konstatovat, že svojí „malou“ do historických skutečností jsem dal i já. Jak? Tím, že jsem se zúčastnil „Skoku přes kůži“ obnoveného roce 1981.

Rosnatku prostřední, prstnatec májový či vachtu trojlistou pomohou ochranářům chránit i skauti.
Skauti pomohou ochranářům s péčí o vzácné lokality Českého lesa

Své dary k 30 letům předali zástupci Hornického spolku z Plané a Banického spolku z Pezinku. Na závěr jsme si zazpívali písničku „Proto tedy připijme hornickému stavu“, kterou na podkladu filmu zkomponovala A. Neubergerová. Poté již následovala volná zábava, kterou v neděli ukončila hornická paráda na Březových Horách ku svátku sv. Prokopa.