Setkání zahájil předseda Bratrstva sv. Barbory, uvítal vzácné hosty (zástupce) města Stříbra K. Lukeše, českého a obvodního báňského úřadu M. Hakla a K. Šmidu, z polského Rybniku manžele Prystaszovy, ze slovenského Pezinku Š. Grance a zástupce dalších spolků z Mostu, Nového Sedla, Příbrami, Bohutína, Plané, Tlučné a z nadace Landek Ostrava J. Gavlase a další hosty. Nakonec se zpožděním dorazil i náš starosta M. Záhoř.

Členové Bratrstva sv. Barbory se rozhodli poděkovat některým hornickým kamarádům jak jinak než vyznamenáním. Medaili sv. Barbory obdrželi Petr Milec z Příbrami, Kamil Šmida, předseda z OBÚ v Plzni, Vladimír Souček z městských lesů, Jaroslav Kubánek z Nadace Landek, Katarzyna Prystasz z polského Rybniku, Pavel Černota a Hana Staňková z VŠB Ostrava. Zároveň došlo i na vyznamenání pro naše členy, Pamětní listy od ředitele DIAMO, s. p. o. z., SUL v Příbrami obdrželi Alena Neubergerová, Bohuna Miltová, Karel Malý, Václav Nejedlý ml. a Vladimír Kaňka.

Nová parkovací místa by měla vzniknout v dohledné době v centru Stříbra.
Nové parkoviště ve Stříbře by mělo částečně vyřešit problém s parkováním

Protože se křtu nezúčastnily osoby, které psaly do publikace doslov, rozhodl se autor požádat některé z přítomných dam o tuto poctu. Kniha se polila šampaňským a bylo jí popřáno mnoho zdaru do života. Poté se již zábava rozjela na plné obrátky. Občerstvení zajištovalo jako vždy Gastro Zlatý kalich.

Zase jedna společenská akce za námi a další před námi, závěr roku se blíží a kalendář je naplněn. Příští naší akcí je Mnichov a posezení s kamarády na hornické stezce.