Program byl zaměřen na bezpečnost dítěte v provozu a na pozemních komunikacích. V příjemném prostředí školní zahrady na různých stanovištích děti plnily jednoduché úkoly týkající se dopravní výchovy a první pomoci. Děti ze všech tachovských i mimo tachovských mateřských škol (Tisová, Rozvadov, Lom ) si odnášely na základě vlastních prožitků a her mnoho poznatků a důležitých pravidel zachování vlastního bezpečí. Děti načerpaly nové vědomosti v oblasti dopravní výchovy, vztahu k lidem , ostatním vrstevníkům a poznatky v oblasti první pomoci.

Touto cestou děkujeme pracovníkům Českého červeného kříže Tachov a policistům Městské policie Tachov.

Za příspěvek děkujeme Ladislavě Pitrové, ředitelce školky Pošumavská.