Regionální muzeum Kladrubska tedy vyslyšelo jejich prosby a uspořádalo s panem Čechurou besedu s názvem Zlatá stezka - mýty a skutečnost. V naplněném sále pak vyprávěl podrobněji o cestách, které v knize popsal, jejich vzniku a také o mýtech, které se ohledně cest tradují. Rád v rámci svých znalostí odpovídal na dotazy a byl potěšen, že na besedu přijelo i několik přespolních. Vzhledem k obšírnosti daného tématu není vyloučeno, že se v dohledné době uspořádá ještě pokračování tohoto povídání.

Monika Šavlová