Michalovy Hory jsou připomínány roku 1506 jako hornická osada Michaelsberg, která byla v roce 1593 povýšena na horní městečko a roku 1853 na město. O rozkvět důlního podnikání se v této oblasti zasloužili Šlikové, kteří se roku 1517 stali majiteli panství Planá

Kdysi se tady v desítkách dolů získávalo stříbro, ale zmiňuje se i měď, nikl, olovo či kobalt. Uvádí se též, že v 17. století se v okolí lámal vápenec. Hornická činnost tady byla ukončena v 19. století, ovšem její pozůstatky jsou tu stále dobře patrné.

Více o hornictví v Michalových Horách a okolí vám prozradí informační tabule na zdejší naučné stezce, která vás též zavede k několika štolám. Stezka má sice jen dva kilometry, ale připravte se pěkné stoupání a v mnohých místech náročnější terén. Z nitra Michalových Hor budete na všechny směry stoupat, nacházejí se totiž v malebném údolí, kterým protéká Kosí potok.

Z Michalových Hor, které obklopuje malebná příroda a kde na vás na každém kroku dýchá historie, nebudete chtít odjet.

Miroslava Součková