Trnopukem je přitom obrazně míněna doba rašení a nakvétání přicházející s pátým ročním měsícem. Jaro již o sobě dává vědět, ale příroda ani turista nemá ještě vyhráno, už příští týden nás mohou zaskočit známí Ledoví muži, co si již možná někde za buky Českého lesa chystají svůj tradiční výpad do krajiny našeho podhůří, ostatně poslední jarní mráz nás může postihnout i po polovině května. Potom amen s jarním oblečením, květy na stromech i s první výsadbou zeleniny na venkovních záhonech.

Mladé jaro na Hlaváči budiž velebeno

Není nad jaro v plné síle, to o sobě již dává vědět třeba na úbočích Hradišťského vrchu (632 m n. m.) poblíž Konstantinových Lázní. Tady se hlavně v dubových partiích porostů a pod lechami čili lískami probouzejí rozmanité jarní květy jako o závod. Potěší modré květy jaterníku podléšky a plicníku, žluté květy prvosenky jarní, také další květy hájové a teplomilné květeny.

Stačí si připomenout zdejší slavnost jara třeba podél trasy zdejší naučné stezky po obvodu zmíněného vrchu zvaného dříve Hlaváč. Na jeho jižních svazích k Okrouhlému Hradišti již září bílým šatem mirabelky, třešně a trnky, radost pro oči i čočku fotoaparátu. Po nevýrazném školním roce dlužno ovšem dětem připomenout, že některé z jarních květů, bylin i dřevin mohou být jedovaté, kupř. konvalinka, pryskyřník, lýkovec a střemcha.

Okrouhlé Hradiště, sídlo s tradicí

Samotné Okrouhlé Hradiště je místem s prastarou sídelní tradicí, název získala ves po halštatském hradišti na zmíněném Hradišťském vrchu chráněném valem, které bylo sídelním centrem oblasti v pozdní době bronzové. Vítek z Hradiště je připomínán již roku 1232, první zprávy o vsi jsou z roku 1384. Další zajímavé informace podávají tabule naučné stezky. Od 14. století náležela ves Gutštejnům, později připadlo celé panství k Bezdružicím. Dnes je obec místní částí Konstantinových Lázní.

Na postupně stále pohlednější návsi stojí v Okrouhlém Hradišti kostel sv. Jana Křtitele. Jeho vstupní část s věží byla rekonstruována koncem 20. století. Opravené domy, vilky a někdejší penziony připomínají blízkost atraktivních lázní. U silnice pod návsí stojí barokní socha Jana Nepomuckého datovaná rokem 1739. Kdysi si tu prý zlomil nohu farář při pádu z koně.

Rozkvetlou krajinou k romantickým památkám

Turistických tras je v okolí Okrouhlého Hradiště povícero, především jsou vyhledávány trasy k jihovýchodu směřující mírně svažitou silnicí s nakvétajícími ovocnými stromy a kolem pastevních areálů do údolí zdejších potoků. Od rozcestí nad dvorem Daňkov lze odbočit k potoku Hadovka, nad nímž se tyčí hrad Gutštejn, místo odjakživa oblíbené loupežníky a milovníky přírodních scenérií a trampingu. Ještě před sestupem do údolí míjíme hospodářský dvůr (před ním travní parkoviště pro návštěvníky a také stánek s občasným občerstvením), který získal své jméno po roce 1816, kdy byla v okolí založena daňčí obora o rozloze 400 hektarů. Ještě předtím tu býval panský dvůr s ovčínem. Zdejší obora byla zrušena v roce 1938 a stavení novějšího loveckého zámečku poté chátralo, nyní snaha o jeho obnovu.

Od hradu Gutštejn míří naučná stezka údolím Hadovky k památnému Šipínu u soutoku Hadovky a Úterského potoka (vloni se zde masivně těžily kůrovcem napadené smrky). Šipínský kostelíček vystupující nad údolními skalami připomíná staré slovanské poutní místo a jeho okolí nabízí neopakovatelné pohledy do údolí. Pod ním se mimo jiné připomíná Výří skála. Návštěva zdejší jarní krajiny a památek je zážitkem, na který se nezapomíná - však se sem mnozí vracejí se svými dětmi i vnoučaty.

Pavel Nový