Tradice zdobení vánočního stromu pochází z 16. století z Pobaltí, odtud byla později převzata německými obchodníky. V Čechách se s touto tradicí začalo ve 40. letech 19. století. Protože tento zvyk pocházel z protestantských zemí, katolická církev se tomu dlouho bránila. Se zdobením vánočních stromů na veřejných prostranstvích našich měst se započalo někdy ve 20. letech 20. století.

Ještě před křesťanskou érou používali staří Germáni stromky k oslavám slunovratu pod křídly Wotana – otce veškerenstva, boha extáze, šamanských kouzel, patrona básníků.

Ozdobený strom je prostě dnes pro nás neodmyslitelným symbolem Vánoc. Lidé si ale dost často spojují ideální Vánoce s dokonale symetrickým stromem, jak vystřiženým z filmů od Disneyho.

Vlevo strom v Plané rok 2023, byl vyměněn. Uprostřed usazení stromu v Tachově, rok 2017. Město pak nechalo zvětšit otvor v zemi pro usazení stromu. Vpravo strom v Chebu poškozený při přepravě, rok 2021.
Trapasy měst s vánočními stromy: Olámané větve, špatně usazené i ošklivá koruna

Skutečný strom ze skutečného lesa tyto představy nemůže splňovat. Jsem celý život jak svou profesí, tak celým svým zaměřením spojen se stromy, a proto vůbec nechápu smysl různých anket o nejhezčí, nebo naopak nejošklivější vánoční strom. Nejsem zvyklý o stromech vůbec v těchto kategoriích uvažovat.

Slovní spojení „ošklivý strom“ ve mně vždy vyvolávalo neklid – takhle tomu přece není. Ze své podstaty nic, co vytvoří příroda, nemůže přeci být ošklivé. Každý strom je přírodní bytost, každý je individualitou. Každý je formován podmínkami stanoviště, působením dalších živých organizmů, počasím.

Vánoční strom v Plzni v roce 2022
Přihlaste vánoční strom vaší obce do soutěže Deníku. Vyhrát můžete čtvrt milionu

U nás se nejčastěji jedná o smrk ztepilý, který má v Českém lese ideální růstové podmínky. Proto každoroční odebrání jedinců pro oslavu Vánoc nemá na stav našich lesních porostů opravdu žádný negativní vliv. Tím, že jsme si dotyčný strom vybrali a strávíme v jeho přítomnosti čas našich největších svátků, mu vzdáváme úctu a přisuzujeme mu ještě jinou roli (pokud se to vůbec o stromu dá takto říci), než jen tu dřevoprodukční.

Přeji nám všem, abychom se na vánoční stromy dokázali dívat spíše jako na ty přírodní bytosti, než na umělé geometrické útvary.

Pavel Nutil, místostarosta

Zdroj: Deník