V sobotu 18. 5 . uspořádal spolek Labuťačky & spol., z.s. tradiční zájezd za poznáním. Tentokrát byly naším cílem Plasy. Zde jsme měli možnost navštívit cisterciácký klášter a obdivovat Santinniho umění a technické řešení stavby. Další možností byla návštěva zámku knížete Metternicha, který vznikl z budovy bývalé prelatury kláštera. Zajímavým objektem k návštěvě bylo také Centrum stavitelského dědictví, které vzniklo v budovách hospodářského zázemí kláštera - v pivovaru a hospodářském dvoře. Lákadlem byla rovněž návštěva menší soukromé zoologické zahrady, koncipované jako cesta kolem světa. Občerstvit se a nasytit jsme se mohli v restauraci Knížecí pivovar, který kromě chutného jídla nabízí i místní pivní speciály. Počasí k nám bylo přívětivé, i když bylo zataženo a u nás doma pršelo, my nezmokli.

Za příspěvek děkujeme Haně Fukalové.