Léto jako by sem přilétlo jen na skok. Ale o to je zde krásnější. Až budete někdy vystupovat po strmé stěně Špičáku, snad mi dáte za pravdu. Budete procházet slunečními branami i klenbou stínů, krok za krokem stále výš. Až se ocitnete nejvýše, naskytnou se vám nebývalé výhledy na nekonečné, staleté hvozdy, vlnící se do nepostihnutelných dálek. Jak jen vyslovit všechnu tu krásu, která je utajena ve strmých skalách a stržích plných kapradin, všechnu tu nespoutanost šumavské přírody?

Ivan Nikl