Všechny aktivity projektu spadajícího do programu Erasmus+ byly financovány z fondů EU ve spolupráci s Domem zahraniční spolupráce Praha. Jednalo se o vzdělávací aktivitu „mobilita žáků v odborném vzdělávání a přípravě“. Projekt skončil k 30. září. Hlavním cílem projektu „Obchodní praxe v zahraničí“ byl rozvoj odborných a jazykových kompetencí zapojených studentů obchodní akademie.

Účastníkům bylo umožněno aplikovat své dosavadní znalosti a dovednosti na pracovištích v rámci dvoutýdenních odborných stáží v Londýně, a to ve firmách zaměřených převážně na obchod, cestovní ruch a administrativu. Studenti pracovali např. v cestovních a realitních kancelářích, právnických a účetních firmách, v obchodech a vzdělávacích institucích, v hotelích, ale také v neziskových organizacích či v knihovně. Seznámili se s fungováním firem, zlepšili se v angličtině, rozšířili své kulturní obzory.

Studenti byli ubytováni v rodinách různého etnického původu, museli komunikovat se všemi členy rodiny, v některých případech s nimi řešili i drobné problémy. Samostatně dojížděli londýnskou MHD na pracoviště a zpět, a to během dopravní špičky. Mnohdy jim cesta do práce trvala hodinu či více, protože firmy byly rozmístěny po celém městě.

Ve chvílích volna byl pro studenty připraven kulturní program. S doprovodem navštívili několik muzeí, galerií, prošli nejznámější místa britské metropole a na všechno se pak podívali shora z vyhlídky mrakodrapu Sky Garden.

Před stážemi se studenti připravovali na pobyt ve Velké Británii teoreticky i prakticky, museli absolvovat jazykový test online, následně pracovali intenzivněji na svojí angličtině, byli seznámeni se zásadami práce na pozici stážisty a s kulturními rozdíly. Dostali rady a doporučení ohledně MHD, pobytu v hostitelské rodině, atd.

Po návratu z Londýna pak absolventi informovali své spolužáky o průběhu svého pobytu, o způsobu fungování zahraničních firem i o svých kulturních zážitcích. Naši studenti nejvíce oceňovali svobodu a nezávislost, které během dvoutýdenního pobytu v Anglii zakusili. Bez výjimky se chovali zodpovědně, všechny výzvu zvládli, a tak praxe proběhly bez větších problémů.

Projekt přinesl zapojeným žákům nejen cenné zážitky, ale i spoustu nových znalostí a dovedností, které budou moci uplatnit ve své budoucí kariéře. Stáže zvýšily jejich konkurenceschopnost na trhu práce. Pro naši školu je klíčové, aby byli absolventi kvalitně připraveni do praxe, aby se mohli úspěšně v budoucnu uplatnit u nás i v zahraničí. Podobné projekty škola velmi vítá a bude o ně usilovat i v příštích letech.

Petra Baxová, koordinátorka projektu