Oficiální část oslav začala v dopoledních hodinách. Hosté zde mohli zhlédnout průřez fotografií od založení školy po současnost, fotografie z proměny školy, výstavu dětských prací a cen z mnoha výtvarných a sportovních soutěží. Škola se pochlubila také svým nejnovějším výtiskem časopisu ,,Tyršovníček“ a hosté měli možnost nahlédnout do všech kronik a ročenek z působení školy, které jsou běžně nepřístupné. Pozvání přijali zástupci města Tachova a odboru školství. Z Plzně přijeli zástupci z České školní inspekce a odboru školství Plzeňského kraje. Setkání bylo zakončeno dětským vystoupením nejmenších dětí třídy ,,Šikulek“ a prohlídkou školní budovy.

Odpolední program byl věnován rodičům s dětmi, bývalým zaměstnancům i veřejnosti. Byl pro ně připraven bohatý taneční program. Přichystané bylo také občerstvení a fotokoutek. Vyhledávané byly samozřejmě třídní fotky, na kterých se bývalí žáci po letech rádi našli. Proběhl zde i rozhovor s nynějšími zaměstnanci a s paní ředitelkou Miroslavou Košťálovou. Vyvrcholení oslav proběhlo vypuštěním balonků a společným focením.

Děkujeme všem zúčastněným, kteří si udělali čas a přišli i přes nepříznivé počasí s námi narozeniny naší školky oslavit.

učitelky MŠ

Od založení školy roku 1974 do roku 2024 zde pracovalo celkem 74 zaměstnanců. Někteří zde pracovali krátce, jiní i několik desítek let. Celkem školou prošlo 3 925 dětí.

Škola si prošla mnoha rekonstrukcemi. Největšími však v posledních letech (od roku 2019) za působení nynější ředitelky Miroslavy Košťálové. Byly zde zrenovovány všechny tři třídy včetně kabinetů, kanceláří a sociálních zařízení. Na zahradu školy byly pořízeny nové herní prvky, naučné dětské tabule a zahradní domek.