Cílem projektu je zapojení metody CLIL (využití cizího jazyka i v nejazykových předmětech) do různých vyučovacích předmětů.

Projekt je dvouletý, žáci během něj budou tvořit různé výukové materiály, pracovní listy, videa a prezentace, které budeme následně využívat při vyučovacích hodinách. Během projektu se budou moci jeho účastníci rovněž osobně setkat v rámci tzv. vzdělávacích aktivit. První z nich se uskutečnila 10. – 14. prosince ve Sliači a její náplní byly zeměpis, matematika a výtvarná výchova, neboť garantem těchto předmětů je v projektu právě slovenská škola.

Tři z partnerů, kteří na projektu spolupracují, jsou „staří známí“ z projektu WATER, který jsme ukončili v říjnu 2019. Nováčkem v projektu je srbská škola. Někteří z účastníků se před setkáním ve Sliači znali, jiní se teprve rozhlíželi, ale na spolupráci vůbec nebylo znát, kdo je zkušenější a kdo méně. Žáci rozdělení do mezinárodních skupin pracovali bez problému jako jeden tým.

Žáky čekaly nejrůznější matematické úkoly (matematické hádanky, hry Jeopardy a Finanční odysea) a výtvarné workshopy (výroba svíček z včelího vosku a vánočních dekorací z drátků), procházka po Sliači spojená s ochutnávkou tamních minerálních pramenů či beseda s cestovatelkou, která jim zajímavě vyprávěla o svém pobytu na Islandu. Navštívili rovněž město Banská Bystrica a starou školu ve Španie Dolině, kde jim paní průvodkyně vyprávěla o někdejší těžbě mědi v této lokalitě. Ve Žiaru nad Hronom navštívili tamní hvězdárnu, kde je čekal program o hvězdné obloze a o nebezpečí, které pro Zemi představují asteroidy. Příjemný odpočinek přinesla návštěva aquaparku Kováčová, kde si děti mohly zasportovat. V pátek 13. prosince nás slovenští kamarádi seznámili s tradicemi pojícími se k svátku sv. Lucie. Bíle oděné „Lucky“ obcházely školou a zpívaly svoji písničku. Kromě toho byl celý den spojen i s vánočními tradicemi a starými řemesly. Děti si mohly vyrobit různé jednoduché vánoční dekorace, ozdobit perníčky, upéci oplatky, vyzkoušet si výrobu tradičního modrotisku. Odpoledne jsme zhlédli vystoupení slovenských žáků na školní akademii a večer korunovaly vánoční trhy ve škole.

Posledním dnem setkání byla sobota – žáci rozdělení do mezinárodních skupin vytvořili plakáty o jednotlivých aktivitách, s nimiž se během týdne seznámili, a své nově nabyté zkušenosti pak prezentovali ostatním. Pak už přišla na řadu nejsmutnější část – loučení. Naštěstí nebude dlouhé – v květnu se s kamarády z partnerských škol sejdeme opět, tentokrát v srbském Despotovacu.

Děkujeme slovenským partnerům za úžasný týden, který jsme měli možnost v jejich škole prožít. Během jediného týdne jsme se naučili spoustu věcí a navázali jsme nová přátelství.

Jana Anděl Valečková