Přes dálniční most jsme došli do Újezdu pod Přimdou a dále pokračovali po zelené značce a po místní naučné stezce k rozcestí u dalšího dálničního mostu. Zde jsme udělali zastávku a občerstvili se ze svých zásob. To už jsme měli v nohách více než 8 km. Čekalo nás dojít zpět do Labutě. Na dálničním nadjezdu jsme chvíli pozorovali provoz a pak už hurá k domovu přes les a po louce kolem vodárny. Všichni jsme se shodli, že se nám šlapalo moc dobře a spokojeně jsme se rozešli do svých domovů. Již cestou jsme plánovali, kam a jak v dalším ročníku.

Hana Fukalová