Děti předvedly pásmo básniček a písniček, tři pohádky a nechyběly ani anglické vánoční písničky. Nakonec přišel Mikuláš s andělem a donesl dětem za odměnu balíčky plné dobrot.

Marta Danková