V pátek ráno vyšli ze druhé třídy tři mudrcové a k nim se připojil celý průvod. Vzápětí se objevila kometa, která provedla průvod městem. Cestou jsme zazpívali,obdarovali vlastnoručně vyrobenými dárečky a popřáli vše nejlepší několika místním občanům. Samozřejmě nesměl chybět zápis bílou křídou. Poslední zastávkou byla návštěva městského úřadu, kde děti přivítal pan starosta Vladimír Krejča.

Dnešní dopoledne bylo vydařené a velmi příjemné.

Ivana Klepsová