Ostatně na velké zvraty nejen v povětrnosti už jsme si pomalu zvykli, teď se třeba můžeme těšit, jak budou pumpaři snižovat o pěkných pár kaček ceny benzinu, a my se tak budeme moci vydat na delší vyjížďky a výlety. A tak naše pouť ve jménu naděje pokračuje, ostatně slunce má co dohánět, zatím se jen spoře dotklo země i tváří lidí.

Přes veškeré protivy letošního počasí nacházíme se v čase, kdy obvykle končívaly ledové příkrovy na našich tocích i na rybnících, a řeč pranostik je toho dokladem. Právě ke včerejšku tvrdí lidové úsloví, že na svatého Jáchyma (20.3.) skončila se už zima, ostatně ke stejnému datu již máme za sebou i první jarní den. Nejvhodnějším kritériem počátku jara je nástup průměrných denních teplot vzduchu větších než 5 °C, kdy začíná velké vegetační období, ovšem v závislosti na nadmořské výšce. Fenologicky značí jaro počátek setí ovsa, za plné jaro potom je považován počátek květu jabloní.

Jaro zvěstuje Zvěstování

Jak praví lidová rčení, jako zvěstuje den Zvěstování Panny Marie (25.3.), ale zimu ještě úplně nevyhání. To než zmizí na severních stranách našich vrchů a v údolních smrčinách poslední zbytky sněhu i pár letošních letových ker v ještě chladných říčních údolích. Přesto se návštěvník pohledného okolí Kladrub i turista na zdejších stezkách může už potěšit z postupující proměny počasí i nastupujícího ročního období, a přivítat neodvratné znaky nového jara.

Spolu s Jakubem vydáme se tento víkend do klidné a převážně lesnaté krajiny nad údolím říčky Úhlavky, která směřuje od Prostiboře na severovýchod, kolem Tuněchod a Brodu u Stříbra na Kladruby a dále pak pod vrchem Jirná (523 m n.m.) ke svému ústí do řeky Mže u města Stříbra. Končiny kolem Úhlavky na Kladrubsku patří k vyhledávaným rekreačním a turistický koutům našeho okresu, navíc příznaky jara jsou tu časnější, než v západní části Tachovska.

Zdravice od březnové říčky

Ano, právě nyní se probouzí k zelenému životu poklidné údolí Úhlavky, a zaslouží si alespoň v kostce připomenout půvaby zdejších přírodních koutů, posly letošního jara i zajímavá místa v okolní krajině. Pučící příroda vítá nás od říčního břehu bílými květy prvních sasanek, také klubajícími se květními palicemi devětsilů, den ode dne bude tu druhová i barevná paleta květin přibývat. V břehových porostech zaslechneme na olších zpěv čížků, zatímco na polní cestě u Mileva už můžeme vyrušit poletujícího, snad prvního skřivana.

Na slunných oblinách krajiny i na vesnických předzahrádkách již před polednem zabzučí i pilné včely. V parku na Pozorce nakvétají kolem naučné stezky modrým kobercem jaterníky a voní violky. Ostatně někde u silnice či při pěšině určitě potěší i žluté květní úbory obyčejného, leč léčivého podbělu.

Trojlístek koutů kol Úhlavky

V čase koronaviru lze doporučit spíše pěší pochod po zelené turistické značce podél Úhlavky, proto se spokojíme pouze s připomenutím tří vesnických lokalit nad říčním údolím, které mohou být i výchozími body našeho zeleného, již prvního jarního putování. To může započít kupř. u obce Prostiboř, ležící v malebné krajině na úpatí žulového Sedmihoří.

Ves patřila od nepaměti ke kladrubskému klášteru, od 13. století přešla do rukou světských pánů, co si na blízkém návrší, zvaném Kopec, vystavěli hrad (v rekonstrukci, viz infotabule). Další z obcí nad údolím říčky jsou Tuněchody, svérázná chalupářská ves s šestibokou mariánskou kaplí; v údolí pod vsí leží Tuněchodský mlýn, zmiňovaný již v půli 16. stol.

Dále směřuje Úhlavka romantickým údolím skautských a letních táborů k Pozorce u Kladrub, cestou přibírá z levé strany Výrovský potok; u něj leží Brod u Stříbra, ves s věhlasnou hospůdkou, navštěvovaná rekreanty z Výrova. Zanedlouho již zahlédneme po východu z lesa dálniční viadukt a za ním památkový skvost, totiž benediktinský klášter s katedrálou na Pozorce. Takže zdravý vzduch a klidnou pouť po jarní stuze říčky Úhlavky na Kladrubsku …

Pavel Nový