Do Noci kostelů se letos poprvé zapojil i kostel sv. Václava ve Stráži u Tachova. Návštěvníci si poslechli krásnou varhanní hudbu ,nechyběla ani přednáška o historii kostela a varhan. Vše bylo spojeno s prohlídkou a kdo chtěl, mohl si zahrát na varhany. Také byl otevřen hřbitovní kostel Jana Křtitele, který mohli lidé navštívit. Děkuji dobrovolným hasičkám za přípravu občerstvení. Marie Šukolová

Za příspěvek děkujeme.