Při procházce po zelené trase pro turisty od Lesné směr k PR Křížový kámen není možno minout lovecký zámeček na Ostrůvku. Samotná osada Ostrůvek vznikla v 18. století v době, kdy zde začala pracovat sklářská huť využívající dřevěného bohatství zdejších lesů.  Později, v druhé polovině 19. století, zde Windischgrätzové nechali díky pro potřeby svých loveckých vášní vystavět lovecký zámeček, který zde stojí doposavad. Jeho krásně opracované zdivo zaujme na první pohled stejně jako naproti stojící stáje. Na obou budovách je v současné době znát, že prochází postupnou rekonstrukcí. Kouzlo tajemné samotě dodává i dřevěná kaple stojící nedaleko zámečku.Cestou dále po zelené se vyplatí kousek si zajít a odbočit k vrcholu Na Skalkách, kde se nachází několik nádherných skalních útvarů (mrazových srubů či přírodních viklanů) rozvadovského skalního masivu, jimž vprostřed dominuje údajně pozůstatek hradu Šelmberk. V roce 2011 byla celá lokalita vyhlášena přírodní památkou. V případě dlouhodobějších mrazů zde příroda dokáže vytvořit velké množství různě zabarvených ledových krápníků, od kterých se člověku pro jejich krásu nechce odejít. Milovníci přírody cestou jistě ocení i mnoho krásně vzrostlých dubů či buků.

Příspěvek zaslala Monika Šavlová. Velice jí děkujeme.