Ti, jež se rozhodnou užít si část rána ještě procházkou po zelené turistické stezce lesem k Šipínu, rozhodně též nelitují. Zdejší kostel Svaté Barbory ze 14. století tyčící se nad soutokem Hadovky a Úterského potoka je krásný v každou denní i roční dobu a stejně tak i okolí. Za příspěvek děkujeme přispěvovatelce Monice Šavlové. 

Monika Šavlová