Předsedkyní poroty byla Mgr. Milada Nejdlová ze ZUŠ Kdyně, okr. Domažlice a členkami poroty byly dále Eva Kůrková a Eva Klimtová ze ZUŠ Cheb.

Porota, zleva: Mgr. Milada Nejdlová, Eva Kůrková a Eva Klimtová.Porota, zleva: Mgr. Milada Nejdlová, Eva Kůrková a Eva Klimtová.Zdroj: se souhlasem ZUŠ Tachov

Soutěž probíhala v klidném prostředí, za přítomnosti některých rodičů i pedagogů ZUŠ. Nejmladší soutěžící byla Karolína Zemánková ze ZUŠ Stříbro (0. kategorie), která získala 1. místo s postupem do krajské soutěže. Za II. kategorii soutěžil Lukáš Palíšek ze ZUŠ Planá, který se umístil na 1. místě. Pavel Lukeš ze ZUŠ Stříbro (VI. kategorie) získal 2. místo. Žákyně Marie Dohányosová ze ZUŠ Tachov obhájila 1. místo s postupem do krajské soutěže. Za VIII. kategorii soutěžili 4 žáci. Alžběta Petráňová ze ZUŠ Stříbro se umístila na 2. místě, Eliška Šimůnková (ZUŠ Stříbro) na 1. místě a žáci David Kratochvíl a Sibyla Řezníčková ze ZUŠ Tachov získali 1. místa s postupem do krajského kola soutěže. Sibyla Řezníčková získala rovněž cenu za interpretaci skladby J.B. Lully Courante.

Zvláštní ocenění za pedagogické vedení žáka se speciálními vzdělávacími potřebami získala paní učitelka Miroslava Poustková ze ZUŠ Tachov. Poděkování za přípravu žáků patří hlavně všem pedagogům ZUŠ a také rodičům, kteří dohlížejí na domácí přípravu mladých talentů.

Josef Kadlec, zástupce ředitele, ZUŠ Tachov