Vzhledem k tomu, že exkurse byla pojata jako badatelsky orientovaná výuka, předcházela jí příprava ve škole. Žáci se rozdělili do dvojic či trojic a každá skupina si vybrala jednu ze zaniklých osad. O té zpracovala prezentaci formou plakátu.

Žáci postupně navštívili Nové Domky, Hraničky, Jedlinu, Zahájí, Arnoštovu leštírnu, Zlatý Potok, Šelmberk a Ostrůvek. Cestou se zastavili rovněž u hrobu obětí pochodu smrti, který v roce 1945 směřoval Z Buchenwaldu přes Tachov do Flossenbürgu. Tento hrob se nachází nedaleko Staré Knížecí Huti. O každé lokalitě se od svých spolužáků dozvěděli mnoho zajímavého (historii místa, někdejší počet obyvatel i domů, jaké živnosti v osadě byly,…). Informace byly vždy doplněny obrazovým materiálem – starými fotografiemi, pohlednicemi či plánky Stabilního katastru z let 1838-39. Díky tomu si mohli udělat lepší představu, jak se ve zdejším příhraničním regionu žilo před válkou a jak se situace změnila po vzniku železné opony. Samostatnou kapitolou pak byla historie hrádku Šelmberk a tragické osudy účastníků pochodu smrti.

Exkurse, kterou si žáci připravili de facto sami, jim přinesla nejen nové informace, ale i zkušenosti a dovednosti. Když se rozhlíželi po dnes mnohdy zcela pustých, nebo z velké části opuštěných místech Českého lesa a porovnali dnešní stav s tím, co se dozvěděli od svých spolužáků, neskrývali mnohdy překvapení a úžas.

Za příspěvek mnohokrát děkujeme Janě Anděl Valečkové, učitelce ZŠ Přimda