Sraz byl u hřbitova, u místa jedné z důlních jam, a to tzv. Severní jámy. Sešlo se cca 40 účastníků, turistů i z okolních obcí a z nedaleké Plané. Počasí bylo přímo ideální. V plánu bylo cca 12 km.

Ze severní strany města jsme se vydali východním směrem, nedaleko od rybníka Vatyna, pod terénem, přes silnici na Butov, do roklí Těchlovického potoka, vyšli jsme u Floriána, přes Zýkovo lávku do kopečka, ke kótě jáma Evangelista, kolem jámy III., k jámě Brokárna a k hornickému skanzenu.

Nakonec nám to ukázalo 10 km. Došli jsme po čtyřech hodinách. Doufám, že účastníci se dozvěděli leccos o našem městě, o historii našeho města, našeho revíru i další souvislosti se současným pohledem a vývojem na stav surovinové základny našeho státu.

Výklad zajišťoval člen našeho spolku Karel Neuberger s drobným doplněním plzeňského báňského rady ing. Šedivce. Jistě všem účastníkům zbylo ještě mnoho času na večerní přípravu silvestra. Děkujeme všem, že jste přišli, takže za rok na shledanou, půjdeme určitě zase a tentokráte do stříbrného revíru kladrubského.

Karel Neuberger