Děti absolvovaly postupně všechna stanoviště a za splnění úkolu dostaly razítko na své kartičky, které hrdě nosily kolem krku.

Mohli jsme vidět, jak děti obratně hází bramborou na střed, zpívají podzimní písničky za doprovodu hudebních nástrojů, trénují svou rovnováhu chůzí po lavičce s deštníkem, hází gumovkou a převážejí brambory na kolečku. Také uplatnily své znalosti a dokázaly pojmenovat a rozlišit ovoce a zeleninu.

Myslím, že letošní podzimní hry si užily nejen děti, ale i my učitelky. Hry jsme ukončili společnou písní a nechyběla ani sladká odměna a paní kuchařky nám upekly podzimní muffiny.

Ivana Pavelková,

učitelka MŠ v Kostelci