V srpnu je pro milovníky přírody přichystáno šest vycházek na zajímavá místa. Na exkurze zájemce doprovodí odborníci, kteří jsou připraveni se s nimi podělit o své znalosti..

Při příležitosti 15. výročí založení CHKO je pro obdivovatele nejen Českého lesa připravena vycházka k zaniklé obci Václav nedaleko Pleše. Zde bude možno spolu s průvodcem za jeho výkladu projít dvě přírodní rezervace. Velmi pěkné a zajímavé zážitky slibuje také vycházka za listonohy a žábronožkami letními, které patří k velmi vzácným živočichům žijících v kalužích po tankových cestách. O divokých prasatech a vysoké zvěři bude pro změnu přednáška na Státním zámku Valeč, při níž se posluchači dozvědí více o prostorové aktivitě lesní zvěře v Doupovských horách.

K velmi oblíbeným patří i plánovaná exkurze do Slavkovského lesa do centrální části Kladské. Tato exkurze má dokonce dvě části, kdy v první – terénní budou ve zmíněné lokalitě odebrány vzorky, které následně budou moci přímo v Domě přírody na Kladské návštěvníci za pomoci kvalitního mikroskopu vidět ve zvětšené podobě.

V průběhu srpnových akcí se dočkají nevšedního zážitku i milovníci netopýrů. Poblíž Michalových Hor bude u Kosího potoka v podvečer proveden jejich odchyt a speciální ultrazvukový detektor pomůže návštěvníkům nahlédnout do světa pro člověka neslyšitelných signálů. Akce bude pokračovat v prostorách pohostinství Michalových Hor, kde budou pro malé i velké připraveny též netopýří hry. Tato exkurze slibuje i výjimečnou návštěvu jinak nepřístupné štoly Svaté Barbory, kde netopýři přespávají.

„Díky rozmanitosti akcí si vybere jistě každý, kdo se chce dozvědět o přírodě více a poznat nová místa či se seznámit z dosud málo známými živočichy,“ láká zájemce jedna z organizátorek akce Bára Nováková. „Věřím, že si každý najde svoje,“ dodává.

Projekt Pojďte s námi do přírody vznikl díky spolupráci mnoha neziskových organizací se státní správou a příspěvkovými organizacemi Plzeňského a Karlovarského kraje. Na stránkách Muzea Cheb jsou k nalezení aktuální pozvánky na jednotlivé akce a je zde ke stažení i celý kalendář pro rok 2020.