Tentokrát to byla podzimní do tachovské rokle se zaměřením na vnímání přírody všemi smysly s plněním několika úkolů. Při svém putování také zkontrolovaly stav krmelce pro lesní zvěř, kam v zimě s dobrůtkami za zvěří dochází.

Alena Malá